Sağlık

Sigaranın İçindeki Zehirli Maddeler

630views

Sigara dumanı yoluyla vücuda sızan, doğrudan ciğerlere veya kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine zarar veren maddelerin neler olduğunu merak ediyor musunuz?

 

 • Polonyum – 210 (radyoaktif madde)
 • Radon (radyoaktif madde)
 • Metanol (jet yakıtı üretiminde kullanılır)
 • Toluen (tiner üretiminde kullanılır)
 • Kadmiyum (akü ve pillerin üretiminde kullanılır)
 • Bütan (yanıcı bir gazdır)
 • DDT (Vücuttan atılması çok zor olan bir tür böcek zehiri)
 • Hidrojen Siyanür (Kimyasal silah üretiminde de kullanılan bir zehirli gaz)
 • Aseton (oje çıkartıcı ve patlayıcı üretiminde kullanılır)
 • Naftalin
 • Benzen (Benzin üretiminde kullanılır)
 • Arsenik (zehirli bir madde, fare zehri gibi ürünlerin üretiminde de kullanılır)
 • Amonyak (tuvalet temizleyicilerinde kullanılır)
 • Karbon monoksit (egzoz gazı)
 • Nikotin (katran benzeri zehir olarak da kullanılan bir madde)
 • Dibenzakridin (zehir)

Bu maddelerin bazıları, zehirli olmanın yanında, radyoaktiftir. Radyoaktif maddeler, sigara tiryakisinin ciğerlerine, katrana bulanmış olarak girer ciğerlerde bu katranla karışık şekilde çöker. Ancak ortama yayılan dumanda serbest hâlde bulunur, bu yüzden pasif içicilere verdikleri zarar çok daha fazladır.

Bu maddelerin bazılarının vücuttan atılması yıllar sürer. Vücudumuz ve iç organlarımız bu maddeleri temizlemeye çalışırken zarar görürler ve bu zararların hastalık biçiminde ortaya çıkması yıllar sonra bile olabilir; bu, sigaranın vücuda zarar vermediği anlamına gelmez. Hastalık, artık vücudumuz bu zararları onaramaz hâle geldiğinde ortaya çıkar. Bu yüzden hasta olmadan ve olumsuzlukları yaşamadan önce sigarayı bırakmak çok önemlidir.