Diyet

Ayda 4 kilo vermek mümkün!

651views

su-icmeyi-sevmek-1

 

Kilolarımdan nasıl kurtulabilirim?

 

Süt böl­ge­sel yağ ya­kı­mı için ge­rek­li üç den­ge­yi içe­ri­ğin­de ba­rın­dı­rı­yor: Kan şe­ke­ri den­ge­si, ye­ter­li pro­te­in alı­mı, ye­ter­li kal­si­yum alı­mı.  Ge­ce yat­ma­dan iki sa­at ön­ce içe­ce­ği­miz bir bar­dak süt, sa­ba­ha ka­dar kan şe­ker­le­ri­mi­zi den­ge­ye so­kar.