Diyet

Ayda 4 kilo vermek mümkün!

655views

su-icmeyi-sevmek-1

 

Süt nasıl zayıflatıyor?

 

Bir bar­dak süt mi­de boş­lu­ğu­nu his­set­tir­me­den ki­şi­yi 4 sa­at bo­yun­ca tok tu­tu­yor. Me­ta­bo­liz­ma­da so­run yok­sa gün­de iki bar­dak süt, bir ay bo­yun­ca dü­zen­li tü­ke­til­diğin­de 2-4 ki­lo yağ kay­bı sağ­lı­yor. Me­ta­bo­liz­ma­da so­run var­sa da­ha az ola­bi­li­yor bu ka­yıp ama il­la ki ver­di­ri­yo­r.