Sağlık

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

820views

bosaltim-sistemi

Vücudumuzdaki tüm organ sistemleri hayatî öneme sahiptir. Ancak diğer organların çalışabilmesini ve vücut iç sistemlerimizin olması gereken şartlarda kalmasını sağladığından, boşaltım sistemi, diğer organların da düzgün çalışabilmesinin güvencesidir. Bu yüzden bu sistemle ve bu sistemde meydana gelebilecek hastalık ve sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmak, sağlığımız açısından önemlidir.

Boşaltım Sistemi Nedir?

Boşaltım sistemi, sıvı ve gaz atıkların, vücuttan atılmasını sağlayan sistemdir. Vücudumuzdaki her sağlıklı organ, çalıştığı süre boyunca çeşitli atık ve toksin maddeler üretir. Bu maddelerin çoğu oldukça zehirlidir; dolayısıyla düzenli şekilde vücuttan atılmadıklarında ölüme neden olabilir. Boşaltım sistemi bu atıkların, kandan süzülerek atılmasını sağlar.

Örneğin; aminoasitler kullanılmak üzere parçalandığında üre ortaya çıkar. Üre, böbrekler tarafından süzülüp vücuttan atılmazsa zehirleniriz. Başka bir örnek de yağların yakılmasıdır. Yağların yakılması sırasında ortaya çıkan ve zehirli olan aseton, böbrekler yoluyla vücuttan atılır.

Boşaltım sistemi de, vücudumuzdaki diğer sistemler gibi, çeşitli sorun, enfeksiyon ve hastalıklarla karşılaşabilir. Boşaltım sistemi hastalıkları genelde kendi kendilerine iyileşmezler ve belirtiler hissedildiğinde bir uzmana danışılması çok önemlidir.

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

Boşaltım sistemi çeşitli nedenlerden dolayı görevini tam olarak yapamaz hâle gelebilir. Bu sebepler arasında, bu sistemin parçası olan organların yetersiz çalışmasına neden olan etkenlerin yanı sıra, çeşitli hastalık ya da enfeksiyonlar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: