Sağlık

Uyuşturucu Kullanımının Tehlikeleri

624views

uyusturucu-bagimliligi-tehlikeleriDevlet otoriteleri, güvenlik güçleri ne kadar çaba gösterse de, uyuşturucu kullanımı, toplumsal bir sorun ve çözümü de toplum bulmak zorunda. Kişileri uyuşturucu kullanmaya iten nedenler bilinirse bu insanlar, uyuşturucu tacirlerinin hedefi olmaktan kurtarılabilir.

Filmlerde ve belgesellerde izlediğimiz kadarıyla, uyuşturucu kullanma eğilimi olanlar, sorunlu, başarısız, ailesiyle sorunlar yaşayan, deneyimsiz ve genelde genç insanlardır. Ancak insan psikolojisi karmaşıktır. Dolayısıyla bir insanı uyuşturucu kullanmaya iten nedenler bundan çok daha karmaşık olabilir. Yalnızca heyecan arayışı ve tekdüzelikten kurtulma isteği bile insanları uyuşturucu bağımlıları hâline getirebilmektedir. Kimi zaman da “bir kereden bir şey olmaz” anlayışı, insanları madde bağımlılığın ağına düşürebilmektedir. Uyuşturucular söz konusu olduğunda, her zaman akılda tutulması gereken şey; başladıktan sonra devamının geleceğidir.

Güvenlik güçlerinin tüm mücadelelerine karşın, uyuşturucuyla mücadelede toplumun her bireyine görev düşmektedir. Kadın erkek, genç yaşlı herkes bu mücadelenin içindedir. Herkesin konu hakkında bilinçlenmesi, bu maddeleri kullanmanın yarattığı yan etkileri bilmesi, kurtulmaya çalışan ya da bu maddelerin ağına düşmüş kişilere destek olması gerekmektedir.

Bu maddeleri kullanan kişilerin bedenlerinde oluşan maddi manevi değişiklikler bilindiğinde, kullanan birini belirlemek, dolayısıyla yardım etmek veya yardım almaya ikna etmek mümkün olacaktır. Bu anlamda, uyuşturucu kullanımın tehlikeleri konusunda bilgi edinmenin de önemi açıktır. Öyleyse bu maddelerden bahsedildiğinde en sık gündeme gelen eroinden bahsetmekte fayda var. Aynı zamanda bir ilaç olan eroin, tıbbi yollarla alındığında, olası en büyük tehlike bağımlılıktır. Ancak yasadışı yollarla sokaklarda satılan ve damardan zerk edilerek kullanılan eroin, çok daha ölümcül tehlikelere sahiptir. Bu tehlikelerden bazıları:

 • Şırınga paylaşımı yoluyla, kan yoluyla bulaşan hastalıkların kapılması (HIV, hepatit vs.)
 • Bakteriyel veya mantar kaynaklı endokartrid hastalığına yakalanmak. (endokartrid; kalbin iç yüzeyinde şişmeye yol açan ve kalbe büyük zarar veren bir hastalıktır.)
 • Apseler
 • Eroini “kesmek” yani, miktarını arttırıp daha çok kâr etmek için katılan kimyasallardan zehirlenmek.
 • Bağımlılık
 • Eşiğin yükselmesi (maddeye alıştıkça daha fazla kullanma gereksinimi oluşması)
 • Yoksunluk belirtileri
 • Böbrek yetmezliği
 • Aşırı dozdan kaynaklı ölümler

Tüm uyuşturucu maddelerin etkileri, aşağı yukarı, birbirine benzer; fakat kokain, bunlar içinde en hızlı etki edenidir. Çok hızlı etki göstermesi, bağımlılık ve yoksunluk süreçlerini de daha yıkıcı hâle getirmektedir. Kokain kullanımı yüzünden kişide görülebilecek değişikliklerden bazıları şunlardır;

 • Ruh hâlinde tutarsızlıklar
 • Paranoya
 • Uykusuzluk
 • Psikoz (ruhsal dengenin yitirilmesi)
 • Kan basıncında yükselme
 • Taşikardi (kalp ritminde bozulma, kalp krizi olasılığını yükseltir)
 • Panik atak
 • Bilişsel tutarsızlık (kişinin saldırgan, dengesiz ve aşırı heyecanlı hâle gelmesi.)

Kokain kullanımı, oluşturduğu bu etkilerle, kişiyi suça meyilli hâle getirebilir veya çevresindekilere zarar vermesine neden olabilir. Çünkü beyni doğrudan ve hızlı etkileyen bu madde, kullananın idrak yeteneğini kısıtlar veya yok eder. Kişi, yaptığı eylemlerin sonuçlarını hesaplamaktan aciz hâle gelir.

Uyuşturucuların tehlikelerinin, yaygın olarak bilinmesi, caydırılık açısından önemlidir. Ancak bu kadarı yeterli değildir. Uyuşturucu kullanan bir bireyde ortaya çıkan belirtilerin de yaygın olarak bilinmesinde fayda vardır.

Uyuşturucu kullanımınının belirtilerini okumak için tıklayın.
Uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bilgi edinmek için tıklayın.